Visas mūsų svetainės galimybes išnaudosite tik instaliavę ar aktyvavę ne mažesnę nei 8 Flash įskiepio versiją.
Plačiau...

Sąlygos, taisyklės ir privatumo nuostatos

www.albumai.com yra IĮ Egila valdomas interneto portalas (toliau Portalas). Portalo paskirtis - sudaryti sąlygas ir technines galimybes laikyti ir viešinti legalią vizualinę informaciją

Šiame dokumente naudojamos sąvokos

  • Portalas - www.albumai.com ir www.albumai.net interneto svetainės;
  • Fotografas - asmuo, talpinantis bei viešinantis vizualinę informaciją Portale;

Informacijos talpinimas

Nuotraukų, talpinamų ir viešinamų Portale, turinys neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. Taip pat neturi tiesiogiai ar netiesiogiai propaguoti nusikalstamumą, smurtą ar kitokius vaizdus, skatinančius nusikalstamą veiklą; siūlyti ar publikuoti su pornografija susijusius vaizdus ar kitokią informaciją; taip pat portale negali būti publikuojami ir paviešinami antivalstybiniai, šmeižiantys asmenį ar organizaciją vaizdai.
Visa panašaus turinio informacija bus nedelsiant šalinama iš Portalo. Portalo administracija turi teisę šalinti tokią informaciją be įspėjimo.

Portalo kūrėjai negarantuoja šiame tinklapyje pateiktos informacijos tikslumo, tikrumo, išsamumo ar patikimumo ir jokiais atvejais neprisiima atsakomybės dėl duomenų trūkumų, netikslumo, klaidingumo ar nepatikimumo, taip pat neįsipareigoja šių duomenų taisyti, tikslinti, keisti ar koreguoti. Portalo savininko civilinė atsakomybė dėl žalos, kuri galėtų atsirasti dėl tinklapyje pateiktos informacijos, kyla tik Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų imperatyviose nuostatose numatytais atvejais.

Informacijos viešinimas

  • Fotografas užtikrina, kad jis yra viešinamų nuotraukų autorius arba turi teisę jas naudoti.
  • Fotografas nėra perdavęs visų autorinių teisių į viešinamą nuotrauką kokiai nors trečiai šaliai.
  • Nuotraukose nėra pornografijos bei kokių nors kitokių Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamų vaizdų.
  • Jei nuotraukose yra stambiu planu pavaizduotas vienas ar keli žmonės, ir jie nesunkiai atpažįstami iš tų nuotraukų, tai Fotografas turi tų žmonių sutikimą viešinti nuotraukas. Ši taisyklė negalioja, jei nuotrauka daryta viešoje vietoje.
  • Jei pasirodo, kad Fotografas paviešino nuotraukas, kurių neturėjo teisės viešinti, arba nuotraukų turinys pažeidė kokius nors Lietuvos Respublikos įstatymus, Fotografas įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, kuriuos dėl to patirs tretieji asmenys.

Apsauga

Visa Jūsų patalpinta informacija yra griežtai saugoma ir jokiais atvejais nebus perduodama arba parduodama tretiems asmenims, o taip pat paviešinta be Jūsų sutikimo.

Autorinės teisės

Visos Portalo kodo autorinės teisės priklauso IĮ Egila.
Vizualinės ir kitokios informacijos, laikomos ir viešinamos Portale autoriaus išimtinės teisės priklauso šio tinklapio registruotiems nariams bei Portalo kūrėjams, be jų sutikimo yra draudžiama atgaminti, adaptuoti, kitaip perdirbti ar panaudoti Portalą ar jo dalį ir bet kokią jame pateikiamą informaciją bet kokia forma ir būdu, versti į kitą kalbą ir atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais galėtų būti pažeistos išimtinės autoriaus teisės, ar kurie prieštarautų sąžiningos konkurencijos principams. Išimtines autoriaus teises saugo Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti taikytini teisės aktai.

Privatumo politika

Siekdama įrodyti savo nuostatą ginti klientų privatumą, www.albumai.com viešai atskleidžia  portale naudojamus informacijos rinkimo ir platinimo metodus.
Portalo registracijos formoje lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją, pvz.: nurodyti vardą, elektroninio pašto adresą, mobilaus telefono numerį. Lankytojo asmeniniai duomenys yra reikalingi norint suteikti teisę vartotojui naudotis Portale teikiamomis paslaugomis, o taip pat, esant būtinybei, susisiekti su pačiu vartotoju.
Portale yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklapius. IĮ Egila nėra atsakinga už tokių interneto tinklapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.
Portale Jūs rasite viešo komunikavimo priemonių. www.albumai.com įspėja: bet kokia šiose srityse patalpinta informacija tampa vieša ir laisvai prieinama visiems lankytojams, todėl, atskleidžiant savo asmeninius duomenis, reikia būti atsargiems.
Apie www.albumai.com portalo vartotojus surinkti duomenys yra saugomi nuo praradimo, nusikalstamų veiksmų, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Mes pasiliekame teisę be jokio išankstinio įspėjimo nutraukti paslaugų teikimą, jei vartotojas nesilaiko kurios nors iš anksčiau nurodytų sąlygų.


 Fatal error: Cannot redeclare Connect() (previously declared in /home/vlapenas/domains/albumai.com/public_html/inkludas/konfigas.php:35) in /home/vlapenas/domains/albumai.com/public_html/inkludas/lankytojai.php on line 147